11 december 2016

Zondagbrief 11 december 2016: Samen vooruit naar 15 maart!

lodewijk-asscher-lijsttrekker

Misschien was je al lang lid, en misschien hoorde je bij de bijna 3.000 nieuwe leden die zich de afgelopen weken bij de PvdA aansloten. Hoe dan ook: ik dank de leden van de PvdA voor het vertrouwen!

Vrijdag lieten we zien dat het anders kan. Dat we koers kunnen zetten naar een sociale economie. Een fatsoenlijke samenleving. Streng en liefdevol. Naar een Nederland waarop iedereen trots kan zijn. Dat is nodig, om op 15 maart een vuist te kunnen maken. Een krachtig geluid van saamhorigheid: tegen de rechtse economische politiek van de VVD die vindt dat je het maar in je eentje moet uitzoeken. Een progressief, verbindend antwoord op Geert Wilders die groepen mensen tegen elkaar opzet.

Maar dit is pas het begin.

En ik roep je op mee te doen.

Ik ben trots op Nederland. Ik heb de afgelopen jaren keer op keer gezien hoe ons land gedragen wordt door mensen die zich inzetten voor anderen.

Maar ik maak me ook zorgen. Wat gebeurt er met je baan nu de economie zo verandert? Hoe geven we de planeet door aan onze kinderen? Hebben we nog grip op ons leven? En als je ziek wordt of hulp nodig hebt, kun je dan rekenen op goede zorg en ondersteuning? Op aandacht? Hoe zal Nederland er straks uit zien met zoveel nieuwe mensen met een andere achtergrond? Mag je zijn wie je wilt zijn, zal je geaccepteerd worden?

Er wordt te veel geschreeuwd en te weinig naar elkaar geluisterd. De gevolgen zien we: Brexit staat vers in ons geheugen en we hebben vier jaar Donald Trump voor de boeg. In ons eigen land gaat Wilders aan kop in de peilingen. Hij surft op de golf van angst en speelt mensen uit elkaar.

Maar zondebokpolitiek mag nooit het antwoord zijn.

Als ik nog niet in de politiek zat, dan was ik er vandaag in gegaan. Er staat heel veel op het spel in Nederland. Ik ben opgevoed in het besef dat een democratische rechtstaat fragiel is. Dat je moet vechten voor een samenleving die persoonlijke vrijheid biedt voor iedereen en minderheden beschermt tegen willekeur en discriminatie. Dat politiek ertoe doet. Dat verkiezingen ertoe doen.

Aan iedereen die Nederland mooier en socialer wil maken: jullie nodig ik vandaag uit om samen de schouders eronder te zetten, samen vorm te geven aan onze samenleving, samen te laten zien dat er wel degelijk een krachtdadig antwoord bestaat op de gure rechtse wind die aan komt waaien.

Progressief Nederland moet weer een krachtige stem krijgen, tegen het calculerende populisme dat ons tegen elkaar uitspeelt. Vanaf nu gaan we als verenigde partij het linkse geluid aanvoeren. Met nieuw elan en onze rotsvaste idealen.

Ik hoop dat je meedoet.

Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn.

Met strijdbare groet, Lodewijk Asscher

Vicepremier,
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lijsttrekker van de PvdA