17 mei 2015

Zondagbrief 17 mei 2015: Verandering mogelijk maken.

Diep onder de indruk loop ik verder door het nauwe steegje in de sloppenwijk in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Het is zo smal dat ik mijn armen dicht langs mijn lichaam moet houden. De stank van knoflook beneemt me bijna de adem. Ik ben in de krottenwijk Happyland en ik praat met Maria, die in het smalle straatje voor haar deur knoflooktenen aan het pellen is. Met tranen in haar ogen vertelt ze me over haar leven.

Ondertussen houdt ze mijn hand vast en knijpt ze steeds even in mijn duim. Haar handen doen pijn van het eindeloze pellen in de teil met koud water. Ze vertelt me dat ze dit werk – knoflook pellen – al jaren doet. Haar man werkt los/vast in de haven en het inkomen dat ze hiermee verdient, is hard nodig. Maar het werk is onzeker, het bedrag dat ze krijgt per mand knoflook kan van dag tot dag verschillen. Als er überhaupt manden komen. Geen werk is geen inkomen.

Later op de dag spreek ik met een partijgenote van onze zusterpartij in de Filipijnen, de Akbayan Citizens’ Action Party. Ook haar moeder en haar oma pellen knoflook. Zij heeft zich niet neergelegd bij de schrijnende situatie van de vele werksters in Happyland en is de politiek in gegaan. Om verandering mogelijk te maken.

Verandering mogelijk maken, eerlijk werk en gelijkheid voor mannen en vrouwen, waar je ook woont op deze wereld. Dat is de historische en grote opdracht voor de sociaaldemocratie. Daar werken onze ministers in het kabinet dag in dag uit aan. Lilianne Ploumen bijvoorbeeld door veilige werkomstandigheden te bevorderen in de textielfabrieken in Bangladesh of in de steenkolenmijnen in Colombia.

Maar de PvdA kan dat niet alleen. Wil er echt iets veranderen, dan zullen sociaaldemocraten in de wereld een vuist moeten maken. Daarom is het zo belangrijk dat er inmiddels meer dan 120 partijen en organisaties zijn aangesloten bij de Progressive Alliance, het nieuwe wereldwijde netwerk waar ook de PvdA deel van uitmaakt. De afgelopen twee jaar hebben we gebouwd aan het netwerk en op iedere conferentie voelde ik de passie en gedrevenheid om samen aan de slag te gaan. We nemen niet alleen maar mooie resoluties aan, maar komen met concrete actieplannen. Bijvoorbeeld plannen die de situatie van Maria en de vrouwen in Happyland moet verbeteren.

Op zaterdag 23 mei organiseert de PvdA, samen met de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES) en de Progressive Alliance, in Rotterdam een conferentie over ‘decent work and gender equality’. Voor vrouwen is de situatie vaak nog slechter dan voor mannen: ze werken veelal in de informele economie, zonder contract, voor lagere lonen en in slechte en gevaarlijke omstandigheden.

We zullen laten zien dat het kan, omstandigheden veranderen. Als we de handen ineenslaan kunnen we heel veel. De geschiedenis laat ons dat zien.

Marja Bijl

Vicevoorzitter PvdA en vice-president PES Women