3 mei 2015

Zondagbrief 2 mei 2015: in 1 mei schuilt een belofte

Afgelopen vrijdag was het 1 mei: de dag van de arbeid. Over de hele wereld werd stilgestaan bij de waarde van genoeg en eerlijk werk, en arbeidsomstandigheden. In Nederland organiseerde de vakbond een grote demonstratie in Amsterdam. De PvdA kwam bijeen in het sfeervolle Scheltemagebouw in Leiden voor de landelijke viering van 1 mei.

We vierden 1 mei in onze familie altijd gezamenlijk. Ik herinner me nog goed de eerste 1 meiviering waarbij mijn moeder niet meer in de zaal zat. Het was 1998, ze was net overleden. Ik droeg de favoriete zinnen uit haar jeugd voor, naar het gedicht ‘Het Oogstlied’ van de dichter A.C.W. Staring. Mijn moeder had de lagere school nooit afgemaakt en kon maar beperkt lezen en schrijven. Ze had het gedicht onthouden en er een persoonlijke versie van gemaakt, voorzien van een melodie:

Heter branden
Op de stranden
Maalt de middagtijd
t windje moe van ’t streven
Heeft zich schuil begeven
En nog maalt de tijd

Naar het gevoel van mijn moeder ging het over het streven naar een beter leven. Een streven dat je niet van vandaag op morgen, niet zonder inspanning en tegenslag realiseert. ‘De fakkel moet altijd overgedragen worden’, zo sprak mijn moeder.

Strijd… De strijd gaat door. Bedrijven als Van Gansewinkel en kinderopvangorganisatie Estro zijn in de voorbije jaren ten prooi gevallen aan sprinkhaanbeleggers: alle bezittingen werden verkocht en grote leningen werden aangegaan om kortetermijnwinsten voor de snelle beleggers te realiseren. Bedrijven met betrokken, hardwerkende medewerkers worden gezien als kapitaal en gekocht met als enige doel er zoveel mogelijk geld aan te verdienen. De gevolgen voor de samenleving of voor de individuele werknemer interesseren deze investeerders helemaal niks.

Gelukkig zijn er in onze samenleving bewegingen gaande die hoop geven. PvdA-politici werken samen met politieke bondgenoten en sociale bewegingen zoals de vakbonden aan het bestrijden van de uitwassen van het kapitalisme. Ons Tweede Kamerlid Henk Nijboer organiseerde deze week een bijeenkomst om de gevaren van de hierboven genoemde investeringmaatschappijen aan de kaak te stellen. In de gemeente Den Haag worden door PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh 260 mensen die straten vegen in vaste dienst van de gemeente genomen. In plaats van een uitkering krijgen zij nu een echte baan met bijbehorend salaris. Ongeveer tegelijkertijd maakte Lodewijk Asscher bekend dat 1 januari de eerste schoonmakers in Rijksdienst komen en dat ook enkele honderden beveiligers weer een overheidscontract ontvangen. En in Emmen werd vanwege maatschappelijke onrust en politieke druk tóch een manier gevonden om Philips Lighting Emmen open te houden en daarmee de baan van honderden medewerkers te redden.

De boosheid over de sprinkhanen, gecombineerd met het optimisme uit behaalde resultaten, zorgt ervoor dat ik strijdbaar deze dag van de arbeid afsloot. Er is nog een hoop werk te doen! In 1 mei schuilt een belofte van een morgen waarin een beter leven is voor iedereen.

Sikkels klinken;
Sikkels blinken;
Ruischend valt het graan.
Zie de bindster gaâren!
Zie, in lange scharen,
Garf bij garven staan!

Een fijne zondag,
Hans Spekman

Vorige week zaterdag werd Nepal getroffen door een aardbeving van grote kracht. Een week nadien is duidelijk hoe ongelooflijk groot de schade is. Miljoenen mensen hebben snel hulp nodig in de getroffen gebieden. Diederik Samsom deed vrijdag mee aan de actie van de samenwerkende hulporganisaties om geld in te zamelen voor medicijnen en hulpgoederen. Als u wat kunt missen, maak dan wat over op giro 555. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog 23 landgenoten niet gelokaliseerd. Ik leef mee met alle familieleden en vrienden in deze moeilijke periode van onzekerheid.