29 mei 2016

Zondagbrief 29 mei 2016: Perspectief op een (schuld)vrije toekomst

Elke dag aanmaningen, incasso’s en telefoontjes van schuldeisers: wie eenmaal diep in de schulden zit, komt daar erg moeilijk uit. Als PvdA’ers willen wij mensen altijd perspectief blijven geven op een schuldvrije toekomst. Wij willen gezinnen bescherming bieden tegen deurwaarders en incassobureaus die meedogenloos doorgaan met incasseren. Om weer schuldvrij te worden hebben mensen rust en perspectief nodig.

Daarom kwamen wij deze week met drie belangrijke initiatieven om deze groep een extra steun in de rug te geven. Allereerst maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma bekend dat mensen met zware schulden per 1 januari 2017 een ‘adempauze’ kunnen krijgen. De rechter kan hun een half jaar de rust geven om financieel orde op zaken te stellen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de Belastingdienst of het CJIB. Belangenorganisaties, schuldhulpverleners en mensen met schulden steunen deze ‘adempauze’, omdat het opluchting geeft aan de mensen om wie het gaat en het ertoe leidt dat hun schuldeisers op termijn meer afgelost zien.

De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh presenteerde een innovatieve aanpak om jongeren weer perspectief te bieden. Bij die aanpak moeten jongeren als tegenprestatie de handen uit de mouwen steken. Terug de schoolbanken in, gaan werken of vrijwilligerswerk doen. De gemeente gaat in ruil de schuld opkopen van de jongeren die zwaar in de financiële problemen zitten. We brengen de schuld eerst door onderhandelen met de schuldeisers terug. De resterende schuld wordt omgezet in uren, die de jongere kan wegwerken. Als de jongere de opleiding afmaakt of de andere afgesproken inzet pleegt, dan is hij hiermee na een jaar of twee, drie schuldenvrij. Zo bieden we weer perspectief aan jongeren voor wie de reguliere schuldhulpverlening niet voldoet.

Marleen Damen, wethouder in Leiden, laat de gemeentelijke Stadsbank de problematische schulden van 25 jongeren herstructureren en de Stadsbank over hun schuldenlast onderhandelen met de schuldeisers. Wat er aan schuld overblijft koopt de Stadsbank op. De geholpen jongeren moeten deze hele afkoopsom vervolgens in maandelijkse termijnen aflossen. Maar daarvoor krijgen ze meer tijd en wordt er goed rekening gehouden met hun beschikbare maandinkomen. Dat geeft lucht, waardoor jongeren die een valse start hadden een nieuwe kans krijgen om te investeren in school of werk. Ook krijgen ze budgetcoaching, om te zorgen dat ze in de toekomst schuldvrij blijven. Als het opkoopproject door de Stadsbank een succes is, wordt het uitgebreid.

Met deze plannen wil de PvdA iedereen perspectief op een schuldvrije toekomst geven. Als PvdA laten we mensen die in de financiële problemen zitten niet in de steek. Problematische schulden kunnen ons namelijk allemaal overkomen, gewoon door domme pech. Je baan verliezen, scheiden, verslaving, puberkeuzes, ziekte: het zijn allemaal redenen waardoor mensen aan de grond komen te zitten. De PvdA is opgericht om mensen dan te helpen en dat blijven we doen.

Wij wensen u een fijne zondag,
Rabin Baldewsingh – Wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag
Marleen Damen – Wethouder Werk en Inkomen, Leiden
Jetta Klijnsma – Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid