8 maart 2015

Zondagbrief 8 maart – Door met herstel

In campagnetijd is elke dag een werkdag. Zo ga ik vandaag naar de Rode Hoed voor ‘De Volkskrant op zondag‘. Daar word ik onderworpen aan een kruisverhoor door twee ervaren rotten in het journalistieke vak. Ongetwijfeld veel over Europa, de financiële sector maar vooral de economie. Deze week verschenen de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau. Opnieuw werd de groeiraming naar boven bijgesteld. Het gaat economisch steeds beter. En het herstel is breed. De investeringen van het bedrijfsleven groeien bijna 4% en de export met ruim 4%. Waar in 2013 de consumptie nog anderhalf procent kromp, wordt er nu anderhalf procent meer besteed.

Maar we komen van ver. Ja, de huizenprijzen stijgen maar ze zijn wel eerst gemiddeld 20% gedaald. En dus staan nog veel mensen met hun hypotheek ‘onder water’. We zijn er nog niet. Hoe zwaar de crisis was, blijkt vooral uit de werkloosheidscijfers. Ook dit jaar zullen nog 645.000 mensen werkloos zijn. Het aantal banen stijgt snel maar veel extra mensen melden zich weer op de arbeidsmarkt. En dus moeten we door.

Door met het economisch herstel. Door met het stimuleren van investeringen. Door met maatregelen om krediet beschikbaar te krijgen voor goede ondernemers. Door met sectorplannen om mensen aan het werk te helpen. En door met de plannen die we op Prinsjesdag presenteerden om het belastingstelsel te herzien. Zodat er meer mensen mensen aan het werk komen en werknemers meer nettoloon over houden.

Wat we in ieder geval niet moeten doen is extra bezuinigen, bovenop alle zware maatregelen van de laatste jaren. Dat is om onbegrijpelijke redenen precies wat D66 en CDA voorstelden toen zij afgelopen najaar een pact vormden. De overheid moest ‘op de nullijn’ en daarmee kunnen dan de belastingen omlaag. Over de omvang van deze extra bezuinigingen hoorde ik wisselende berichten, maar Alexander Pechtold gaf in De Telegraaf op 21 maart aan dat er 13 miljard ruimte was om weg te snijden. De uitleg erbij klinkt technisch en pijnloos; prijsbijstelling voor de ministeries. De overheid moet gewoon niet meer groeien. Er hoeft eigenlijk niets af…

Maar dat extra geld gaat naar alle werkenden in de publieke sector, nadat zij in de crisisjaren op de nullijn stonden. De mensen in de zorg, iedereen in het onderwijs, het defensiepersoneel en ga zo maar door, krijgen er eindelijk weer wat bij. Maar ook alle AOW’ers en mensen in de bijstand. Dáár hebben we dat geld voor nodig. Een nullijn voor de overheid is in werkelijkheid weer een nullijn voor al deze groepen.

Ja maar, zo hoor ik D66 en CDA zeggen, alleen door te bezuinigen kunnen we de belastingen hervormen en zo meer mensen aan het werk krijgen. Dat is inderdaad voor het kabinet topprioriteit. En daarvoor is 3-5 miljard lastenverlichting als smeergeld nodig. De CPB-ramingen van deze week lieten zien dat dankzij het kabinetsbeleid die ruimte er volgend jaar zal zijn. Natuurlijk zullen de gasbaten flink lager uitvallen maar dan nog is er, zoals het er nu uitziet, voldoende ruimte voor lastenverlichting. Tussen het tekort dat het CPB voorspelt en het tekort waar het kabinet op inzette voor 2016, zit 4,5 miljard ruimte. Ruim voldoende dus.

Nu weer extra bezuinigen is financieel volstrekt onnodig en economisch ronduit dom. Deze verkiezingen gaan weer ergens over. We gaan er dus tegen aan tot 18 maart. En daarna!

Fijne zondag, Jeroen Dijsselbloem