Zonnepark Klarenbeek

26 september 2018

De eerste stap naar de aanleg van een zonnepark aan de Broekstraat in Klarenbeek is gezet, maar er is nog een lange weg te gaan. Aldus een bericht in De Stentor van 25 september 2018.

Op 24 september vergaderde de Voorster gemeenteraad. Op de agenda stond onder meer het voorstel om een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het geplande zonnepark. Dat werd, na een lange discussie, met een kleine meerderheid aangenomen (vóór GB minus één lid, CDA en D66; tegen: PvdA-GL, VVD-Liberaal 2000, Arend Jansen en GB-lid Rein Hazelaar).

Bert Visser (PvdA-GroenLinks) had voordien in een betrokken betoog de raad opgeroepen om de unieke kans te grijpen om samen met de inwoners van Klarenbeek tot goede en breed gedragen plannen te komen. Zijn oproep mocht voor een raadsmeerderheid helaas niet baten. Nu het voorstel is aangenomen rest de belanghebbenden niets anders dan de juridische weg van bezwaar maken door zienswijzen in te dienen. Een gemiste kans, want hiermee gaat waardevolle energie voor constructieve plannen verloren.

Uit het debat bleek overigens dat de raad eigenlijk unaniem voor een aanpassing van het huidige beleid voor zonnevelden is. Dat is namelijk niet toegesneden op zonneparken van een omvang zoals nu in de pijplijn zitten. De oppositiepartijen willen dat er eerst nieuw beleid komt, wat dan ook geldt voor het park aan de Broekstraat. De coalitiepartijen vinden dat het huidige beleid goed genoeg is voor de Broekstraat. Dat zal naar verwachting een misvatting blijken te zijn.