14 juli 2018

Zonneveld Klarenbeek uitgesteld

Dankzij massaal verzet Klarenbeek, nu ook GB voorstander van inspraak

 Ook al is Gemeente Belangen na de verkiezingen van 21 maart – meeliftend op de landelijke tendens van groei van lokale partijen – nog groter geworden dan ze al was, dan nog is dat geen garantie dat je als leider van die club altijd je zin krijgt. Dat heeft wethouder Arjen Lagerweij dinsdag 10 juli aan den lijve ondervonden. Welke argumenten hij ook op tafel gooide, zelfs zijn eigen partij ging niet mee met het voorstel om een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan om aan de Broekstraat in Klarenbeek een zonnepark van 26 ha aan te leggen. Het plan werd als ‘niet rijp voor besluitvorming’ doorgeschoven naar de raadsvergadering van september.

De tijd die daarmee is gewonnen zal het college moeten gebruiken om samen met de omwonenden tot een beter plan te komen. Ook moet het college gaan werken aan een beleidsplan voor de aanleg van zonneparken. En dat was Lagerweij eigenlijk helemaal niet van plan. Hij vond de beleidsuitgangspunten uit 2015 eigenlijk wel voldoende.

Afwachten
Tot nu toe heeft het college altijd gewoon afgewacht met welke plannen het bedrijfsleven kwam. Vervolgens werd dan alleen maar gekeken of die plannen aan de beleidsuitgangspunten voldeden. Zo ja, dan werd zonder raadpleging van de omwonenden een uitgewerkt plan ter inzage gelegd. De omwonenden konden dan alleen nog maar wat invloed uitoefenen door een zienswijze in te dienen. Dat was de praktijk in Voorst bij alle grote plannen tot 10 juli van dit jaar. Drie voorbeelden uit het afgelopen jaar: bestemmingsplan Hengelderweg 6 in Voorst (Vitalis), uitbreiding van het pluimveebedrijf Kluin aan de Bekendijk 3 in Terwolde en de aanleg van een zonnepark van 30 ha langs de A1 bij Wilp.

In twee van de genoemde voorbeelden heeft dat al geleid tot een rechtszaak of een procedure bij de Raad van State. Of de Bekendijk ook tot een rechtszaak zal leiden is nog niet bekend. De meerderheid van de gemeenteraad heeft tijdens de laatste vergadering besloten de voorlopige verklaring van geen bedenkingen definitief te maken. Fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks Bert Visser gaf in zijn verklaring waarom zijn fractie tegen stemde echter wel twee argumenten die de omwonenden kunnen gebruiken om ook met een redelijke kans op succes een rechtszaak te beginnen: 1. door de uitbreiding veranderen de zogenoemde stankcirkels waarbinnen niet mag worden gebouwd en 2. bij de beoogde uitbreiding is geen poging gedaan om het bestaande constructiebedrijf te verplaatsen naar een bedrijventerrein. Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Voorst had dat wel gemoeten.

Inspraak
Voor de verkiezingen had Erik Nobel, de toenmalige fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks meermaals gezegd dat het beleid voor wat de inspraak van omwonenden betreft nodig moest worden veranderd. En ook in het nieuwe ‘regeerakkoord’ van GB, CDA en D66 is een paragraaf gewijd aan participatie van de Voorster bevolking. Desondanks bleef Lagerweij tot en met 10 juli beweren het geen taak voor B en W te vinden om omwonenden vroegtijdig bij de ontwikkeling van grootschalige plannen te betrekken. Dat moesten de initiatiefnemers van die plannen zelf maar doen. De fractie van zijn partij was dat tot voor kort met hem eens. Nu echter vanuit Klarenbeek zo massaal verzet is gekomen (dat zijn toch een heleboel stemmers) is men daar bij GB kennelijk toch wat anders over gaan denken. Daar wil men nu ook eerst fatsoenlijk overleg, En ook vanuit die hoek wordt nu aangedrongen op een beleidsvisie voor zonneparken. Er zullen immers nog wel meer verzoeken om medewerking aan dergelijke plannen komen. VVD-Liberaal 2000 drong eveneens aan op duidelijk omschreven grenzen. Anders ligt straks half Voorst vol met dit soort parken.

En nu maar afwachten wat Lagerweij met al deze wensen gaat doen. Heel erg veel werk hoeft hem dat echter niet te kosten want de Gelderse Natuur en Milieu Federatie heeft al een prima ‘handreiking’ geschreven op basis waarvan iedere gemeente vrij eenvoudig een beleidsnota kan maken.

Bas Spithout