Zonnevelden

Door Bert Visser op 21 september 2018

Onze fractievoorzitter Bert Visser heeft onderstaand artikel geschreven in Voorster Nieuws van  deze week (19 september, blz. 19, Ingezonden).

Op dit moment zijn er in de gemeente Voorst een aantal initiatieven om enkele grote zonnevelden aan te leggen. Het meest op dit moment in het oog springend is het veld in Klarenbeek, maar ook Terwolde en Voorst schijnen er aan te komen. De gemeente heeft een duurzaamheidsdoelstelling te halen in 2030. En deze doelstelling vraagt wellicht offers maar zeker ook aanpassingen. Onze inwoners die zich geconfronteerd zien met de aanleg van een zonneveld in hun omgeving voelen zich overvallen. Dat snap ik. Echter volgens mij missen we ook iets met zijn allen, namelijk dat deze doelstelling van ons allemaal is. Niet van een ander, maar van en voor ons. En zeker voor onze (klein)kinderen. En blijkbaar komen we pas in beweging als het ons direct raakt.

Ik heb 29 augustus in Klarenbeek gezien dat er bij inwoners bewustwording ontstond toen de opgave waar we voor staan gepresenteerd werd. De opgave werd van de zaal. Ik heb ook gezien, wat wij al lang wisten, dat er veel kennis bij inwoners van onze gemeente is om bij te dragen aan de uitdagingen die deze opgave in zich heeft. En inwoners willen dan ook graag constructief meedenken over duurzame energie, waaronder zonne-energie. Binnen de gemeente zijn er ambtenaren die heel goed in staat zijn om samen met anderen een resultaat neer te zetten waar iedereen trots op is. Ik denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het Weteringse Broek.

Maandag 24 september staat het zonnepark in Klarenbeek op de agenda van de raad. Een veld dat een substantiële bijdrage is aan onze doelstelling voor 2030. Een mooie kans dus. Maar tegelijkertijd ook een bedreiging. Een bedreiging voor de legitimiteit van de lokale overheid. Ja het is misschien zo dat de inwoners laat wakker geworden zijn, maar een gedeelte is het nu wel en wil meedenken. Ik denk dat ook dat wij nu een pas op de plaats moeten maken en gemeente en haar inwoners moeten laten zoeken naar inpasbaarheid van de zonnevelden en constructies waardoor ook de economische winsten ten goede komen aan de inwoners. Daar zijn al mooie voorbeelden van. Daar hebben wij echter wel initiatieven vanuit de inwoners voor nodig. En denk niet het raakt mij niet. Waarschijnlijk zal blijken dat de huidige opgave nog niet genoeg is. Laten we zorgen dat we dat samen aan kunnen. En ik snap dat u nog niet weet hoe en wat. Maar dat is het mooie van samen doen. Het begint met willen, de urgentie voelen, en vervolgens blijk je samen heel veel te kunnen. Inwoners en gemeente.

Maandag stemt de raad over een voorlopige verklaring van geen bezwaar. Laat u niet in slaap sussen door het woord voorlopig. Juridisch is dat minder voorlopig.
Laat uw partij weten dat u mee wilt denken over deze uitdaging voor 24 september en dus nu even op pauze wilt drukken. Of op b.visser@voorst.nl.
Aanwezig zijn bij de raadsvergadering de 24e kan natuurlijk ook om de verschillende standpunten te horen! Aanvang: 19.30 uur.

Bert Visser
fractievoorzitter PvdA-GroenLinks in de gemeenteraad van Voorst

Bert Visser

Bert Visser

Bert is voorzitter van de fractie PvdA-GroenLinks in de gemeenteraad van Voorst. Hij is lid van GroenLinks.

Meer over Bert Visser