Over ons

PvdA Voorst is een kleine afdeling in de regio Stedendriehoek met een fractie (samen met GroenLinks) bestaande uit twee raadsleden, 2  fractievertegenwoordigers en een aantal fractie-ondersteuners.

U kunt contact opnemen met de PvdA afdeling Voorst via het bestuur, de fractie of het ombudsteam.

Verkiezingsprogramma 2010-2014
‘Duurzaam en Sociaal’

Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018
‘Samen maken we Voorst’

Verkiezingsprogramma PvdA-GL 2014 – 2018

 

Het bestuur
Jan van Muyden, voorzitter
T: (055) 301 18 75
E: jvmuyden@blekenbrink.nl

Agnes Vos, secretaris
T: (0571) 27 50 82
E: pvda.voorst@gmail.com
E: voorst@pvda.nl

Fred van der Vegte, penningmeester
Rekeningnummer: NL 68 RABO 0152 2228 71 t.n.v. PvdA afd. Voorst

 

De fractie
Bert Visser, voorzitter
T: (0570) 64 94 77
E: b.visser@voorst.nl

Bertine Grevinga
T: (0575) 50 24 22
E: b.grevinga@voorst.nl

Fractievertegenwoordigers
Erik Nobel
E: e.nobel@voorst.nl

Hans de Graaf
E: h.degraaf@voorst.nl

Erwin Kooi
E: e.kooi@voorst.nl

De fractie vergadert als regel iedere dinsdagavond, in het gemeentehuis, van 19.30 tot 21.30 uur.

Webmaster
Wim van Ee
T: (055) 323 19 03
E: voorst@pvda.nl

Ombudsteam
John Ebbelaar
Hanny van Geleuken
Agnes Vos
E: voorst@pvda-ombudsteam.nl

College van B&W
Na de raadsverkiezing van maart 2014 werd een coalitie gevormd van GemeenteBelangen,  CDA en D66. Het college van B&W van de gemeente Voorst telt in totaal 4 parttime wethouders: 2 van GB, 1 van CDA, 1 van D66.

Na de raadsverkiezing van 2018 werd deze coalitie voortgezet. De titel van het coalitie-programma luidt: ‘Visie met ambitie’.