Raadslid

Bertine Grevinga

Ik ben meer dan 25 jaar lid van de PvdA. Een aantal jaren heb ik in het bestuur van de afdeling gezeten. Sinds maart 2018 ben ik raadslid.

De sociaaldemocratie heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn ouders waren lid van de SDAP en daarna van de PvdA. Ik kom dus uit een rood nest. Wat ik belangrijk vind is dat burgers mede vorm geven aan de publieke zaak en invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. En dat alle burgers gelijkwaardig zijn.

Het is interessant om je te verdiepen in de gemeentelijke politiek alhoewel ik daar niet veel tijd voor heb vanwege mijn drukke baan in het bibliotheekwezen. Ik zou graag willen dat meer (jonge) vrouwen zitting nemen in de gemeenteraad. De huidige gemeenteraad in de gemeente Voorst telt weinig vrouwen en al helemaal geen jonge vrouwen.

Als plaatsvervangend afgevaardigde bezoek ik regelmatig het congres van de PvdA. Daar gaat mijn sociaaldemocratisch hart sneller kloppen. Door te stemmen kun je mede de koers bepalen die de PvdA moet gaan varen.