Toekomst gemeente Voorst

Gelet op de grootte van de gemeente Voorst is samenwerking met andere gemeenten nodig en wenselijk. Bij het zoeken van samenwerkingspartners willen we onze kernwaarden handhaven/versterken. De kernwaarden van de gemeente Voorst zijn: het landelijk karakter, de kwaliteit van de sociale leefomgeving en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Samenwerken: ja, maar met behoud van onze eigen identiteit!