Stedendriehoek

De (nieuwe) gemeentelijke taken moeten zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Dat kan hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere gemeenten in de Stedendriehoek. Wel met behoud van de eigen identiteit van de gemeente Voorst! Gelet op de grootte van onze gemeente is (intensieve) samenwerking gewenst en noodzakelijk, bv. op het terrein van WMO, jeugdzorg en Participatiewet (passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).